Afvalhiërarchie

Ladder van Lansink de Afvalhiërarchie

Shares

Home Afvalhiërarchie

By Recycling.com/ 2 december 2019 Shares

De originele afvalhiërarchie van Ad Lansink

‘Recycling’ is de derde stap op de Ladder van Lansink, na de twee andere prioriteiten die de politicus Ad Lansink in 1979 in het Nederlandse parlement heeft geïniteerd.

Wat is de Ladder van Lansink?

De Ladder van Lansink is een afvalhiërarchie die bestaat uit vier vormen van omgaan met afval. De hoogste prioriteit heeft preventie (A), deze wordt gevolgd door een zo hoogwaardig mogelijk hergebruik (B en C). De derde vorm uit de afvalhiërarchie is de verbranding van afval met als doel om hier energie mee op te wekken (D en E). De minst gewenste vorm is storten of lozen (F).

De afvalhiërarchie geeft de volgorde aan hoe men afval kan verminderen en beheren, geordend van de meeste gunstige tot aan de minst gunstige acties.

ladder-van-lansink-de-afvalhierarchie

Wanneer de Ladder van Lansink juist wordt toegepast kan dit resulteren in:

  • de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen;
  • de vermindering van vervuilende stoffen;
  • de besparing op energie, hulpbronnen en grondstoffen;
  • de creatie van werkgelegenheid;
  • de ontwikkeling van groene technologieën stimuleren.

De afvalhiërarchie onderscheidt zes stappen van afvalbeheer om afval te verminderen en te beheren om zo het efficiënte gebruik van natuurlijke hulpbronnen te maximaliseren. De hiërarchie rangschikt het afvalbeheer op basis van wat het duurzaamste is voor onze omgeving.

Preventie en hergebruik van afval hebben de hoogste prioriteit (vermijding). Recycling en hoogwaardige energieterugwinning hebben de tweede prioriteit (terugwinning). De minste voorkeur verdient het verbranden van afval en het storten van afval op stortplaatsen (verwijdering).

Omschrijving per trede van de Ladder van Lansink:

Preventie: Het ontstaan van afvalstoffen wordt voorkomen of beperkt. Bij het vervaardigen van stoffen, preparaten of andere producten wordt gebruikgemaakt van stoffen en materialen die na gebruik van het product geen of zo min mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu veroorzaken.


Hergebruik: Stoffen, preparaten, of andere producten worden na gebruik als zodanig opnieuw gebruikt.


Recycling: Stoffen en materialen waaruit een product bestaat worden na gebruik van het product opnieuw gebruikt.


Energie: Afvalstoffen worden toegepast met een hoofdgebruik als brandstof of voor een andere wijze van energieopwekking.


Verbranden: Afvalstoffen worden verwijderd door deze te verbranden op het land.


Storten: Afvalstoffen worden gestort.

Lees meer over de Ladder van Lansink op de website van Ad Lansink.


Ad Lansink en de Ladder van Lansink

Ad Lansink is de oprichter van de oorspronkelijke afvalhiërarchie. De voormalige Nederlandse politicus introduceerde de afvalhiërarchie in 1979 in het Nederlandse parlement. Internationaal staat het principe van de ladder bekend als de afvalhiërarchie of de hiërarchie van afvalbeheer.

ad-lansink

Ad Lansink, de vader van de afvalhiërarchie, is internationaal erkend voor het ontwikkelen van de oorspronkelijke afvalhïerarchie, welke bekend staat als ‘de Ladder van Lansink’. Lees hier meer over de achtergrond en de geschiedenis.

Waarom is de afvalhiërarchie belangrijk?

De afvalhiërarchie helpt consumenten en bedrijven om de hoeveelheid afval te reduceren. Het stimuleert een circulaire economie en bevordert duurzaamheid omdat het kansen biedt voor afvalminimalisatie. Dit resulteert in een vermindering van de hoeveelheid nieuwe materialen die worden geëxtraheerd en gebruikt voor nieuwe producten. Door recycling, hergebruik en reductie verminderen we de hoeveelheid afval in de wereld die wordt gegenereerd door de gemeenschap, de industrie en de overheid.

Voordelen:

  • Energiebesparen.
  • Verontreinigende stoffen verminderen.
  • Behoud van waardevolle grondstoffen.
  • Stimuleert de ontwikkeling van groene technologieën.
  • Voorkomt uitstoot van schadelijke broeikasgasemissies.

Afvalhiërarchie: reduceren, hergebruiken en recyclen

De belangrijkste stappen van de afvalhiërarchie zijn de reduceren, hergebruiken en recyclen. Deze drie stappen zijn ook te vinden in het universele recyclingsymbool, elke pijl symboliseert een stap, namelijk reduceren, hergebruiken of recyclen. Recycle is stap drie, hergebruik is stap twee en de meest gewenste stap is reduceren van afval. Door afval te verminderen, hergebruiken en recyclen, kunnen we onze lineaire economie ombuigen naar een circulaire economie.

Herontwerp van de Ladder van Lansink

In 2012 is het oorspronkelijke ontwerp van de Ladder van Lansink gemoderniseerd door Nijssen Recycling (Recycling.nl). Deze moderne versie is gedoopt tot: “Ladder van Lansink – De Afvalhiërarchie“.

Meer info over de ladder van Lansink

Artikelen van Ad Lansink

Afvalhiërarchie essentieel voor circulaire economie

Presentatie over de derde internationale conferentie over afvalbeheer in 2015 in Pisa, gehouden door Ad Lansink over de relatie tussen de Ladder van Lansink en het concept van circulaire economie.

Download presentatie (pdf – grootte: 1,4 Mb)

Beklimmen van de Ladder van Lansink

Ask Ad: climbing Lansink’s Ladder


Bronnen:

By Recycling.com/ 2 december 2019 Shares