zero-waste-logo

Zero Waste Logo

Zero Waste Logo door Recycling.com

Shares

Home Zero Waste Logo

By Recycling.com/ 2 december 2019 Shares

Download het Zero Waste logo

In tegenstelling tot het universele recycling logo, dat een internationale erkenning heeft, zijn er veel verschillende zero waste logo’s om de zero waste beweging te symboliseren. Dit is de reden dat we in juli 2016 besloten hebben om onze eigen interpretatie te geven aan het zero waste logo.

Wat is Zero Waste?

Zero waste is een beweging gericht op afvalpreventie die het herontwerp van de levenscyclus van hulpbronnen aanmoedigt, zodat producten kunnen worden hergebruikt.

zero-waste-logo-groot


Download het Zero Waste logo


 zero-waste-logo-thumb


Onze versie van het zero waste logo is openbaar om te gebruiken op uw website, in uw presentatie of op social media. U kunt de afbeelding hieronder downloaden in diverse bestandsformaten.Achtergrond van het Zero Waste logo

Van de vier elementen van de natuur wil de zero waste beweging vuur (verbranding) en aarde (stortplaats) elimineren. De regenboog is het symbool voor de twee resterende twee elementen water en licht.

zero-waste-the-rainbow-seems-linear-but-is-circular

De regenboog lijkt lineair, maar in werkelijkheid is een regenboog circulair (bron: Wikipedia). We moeten ons gezichtspunt ook wijzigen om te komen van een lineaire economie naar een circulaire economie.

Video: Kun je het einde van een regenboog bereiken?

  • Duur: 3:45

Het recycling logo bevindt zich in de kern, of in de negatieve ruimte van de regenboog, van het zero waste symbool. We zien als mensen alles van buiten, maar we moeten van binnen naar buiten gaan kijken. Een volwassene bestaat voor gemiddeld 69% uit water en drinkt dagelijks gemiddeld één tot drie liter water. Schoon water is dus van vitaal belang voor onze eigen toekomst.

Violet is het doel

De nadruk bij het woord Zero Waste ligt op de kleuren van de regenboog in de letter ‘o’. Het woord ‘waste’ is in de kleur rood omdat het volgens de afvalhiërarchie en de Zero Waste beweging moet worden vermeden en het woord ‘zero’ is in de kleur violet omdat dit het doel is.

Close all the loops

We moeten voor onze planeet Aarde zorgen en samen moeten we naar de bovenkant van de afvalhiërarchie.

closed-loops-circular-economy

Duurzaam worden betekent dat er geen plaats en toekomst meer is voor stortplaatsen als kerkhof en verbranding met bodemas als het crematorium van de lineaire economie.

Zero Waste International Alliance

Dit is ook het doel van de Zero Waste International Alliance. “Zero Waste is a goal that is ethical, economical, efficient and visionary, to guide people in changing their lifestyles and practices to emulate sustainable natural cycles, where all discarded materials are designed to become resources for others to use.”

Zero Waste betekent het ontwerpen en beheren van producten en processen om systematisch het volume en de toxiciteit van afval en materialen te voorkomen en te elimineren, alle hulpbronnen te behouden en terug te winnen en ze niet te verbranden of te storten.

Dit is ook het doel van GAIA (Global Alliance for Incinerator Alternatives), een wereldwijde alliantie van niet gouvernementele organisaties.


Refuse, reduce, reuse, recycle en rot

De recycling trilogie bevat de drie ‘R-en’, namelijk Reduce, Reuse en Recycling. Bij zero waste vullen we dit aan met een extra ‘R’, namelijk de ‘R’ van ‘refuse’ wat ‘weigeren’ betekent. Wanneer compostering mogelijk is wordt er zelfs een vijfde ‘R’ toegevoegd aan het rijtje, namelijk de ‘R’van ‘rotten’. Zo komen we uit tot de 5 ‘R-en’ welke staan voor Refuse, Reduce, Reuse, Recycle en Rot.

refuse-icon-recyclingcom-125 reduce-icon-recyclingcom-125 reuse-icon-recyclingcom-125 recycle-icon-recyclingcom-125 rot-icon-recyclingcom-125

Aangezien Zero Waste meer een ideaal of een horizon is dan een doel, biedt de beweging ons principes voor het elimineren van verspilling van natuurlijke grondstoffen. Ecologische veranderingen zijn noodzakelijk en als consument kunt u zelf beginnen door deel te nemen aan de Zero Waste beweging.

Meer over Zero Waste

hashtag-buypure-at-recyclingcom

By Recycling.com/ 2 december 2019 Shares